Finishjodła francuska Dąb Select Olejowosk Szczotkowany Fazowany Czterostronnie2